Ме болат нозете

Ме болат нозете

Во светот, 8 од 10 возрасни лица страдаат од хронична венска болест, најчесто опишана со симптоми или знаци на уморни, тешки, отечени и болни нозе. Хроничната венска болест е позастапена кај жените, но често се појавува и кај мажите.

80% од пациентите пријавиле чувство на блага тежина или воопшто не пријавиле чувство на тежина во нозете по употребата на Флебавен во текот на 12 недели. 

80 % од пациентите

„Секоја вечер, нозете ги чувствувам тешки, како штотуку да сум истрчала маратон.“

 Ева, 39 години, адвокат
Флебавен

85% од пациентите пријавиле значително намалување на болката во нозете по употребата на Флебавен во текот на 12 недели.

85 % од пациентите

 „Чувствувам толку силна болка, што едвај чекам да ги одморам нозете по долг ден.“

Дијана, 45 години, фризер
Флебавен

Кај 84% од пациентите било забележано благо отекување или воопшто не било забележано отекување на нозете по употребата на лекот Флебавен во текот на 12 недели.

84 % од пациентите

„На крајот на денот чувствувам дека чевлите ме стегаат затоа што нозете многу ми отекуваат.“

Вероника, 67 години, пензионер
Флебавен

Krevel B, Barbič-Žagar B, Uranič N. Efficacy and Safety of One Dose of Flebaven® (diosmin) 1000 mg per Day in Patients with Chronic Venous Disease. Med Razgl 2020; 59 (1): 107–18. 

Клинички е докажано дека Флебавен ги ублажува симптомите и ја спречува прогресијата на хроничната венска болест.*

Флебавен

ФЛЕБАВЕН ГИ УБЛАЖУВА БОЛКИТЕ НА НОЗЕТЕ, ЧУВСТВОТО НА ТЕЖИНА ВО НОЗЕТЕ И ОТОКОТ НА НОЗЕТЕ.

Krevel B, Barbič-Žagar B, Uranič N. Efficacy and Safety of One Dose of Flebaven® (diosmin) 1000 mg per Day in Patients with Chronic Venous Disease. Med Razgl 2020; 59 (1): 107–18 

СОВЕТИ Повеќе